contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Alumneille

Alumneille

Killan alumnitoiminta on käynnistysvaiheessa. Keräämme TamArkin vanhoja jäseniä alumnien sähköpostilistalle ja tiedotamme sitä kautta tulevasta toiminnasta.

Alla olevalla lomakkeella voit ilmoittautua Tampereen Arkkitehtikillan alumni-sähköpostilistalle. Sähköpostilistan ei ole tarkoitus lisätä kenenkään turhan spämmin määrää eikä sitä käytetä markkinointiin. Lista on pelkästään Killan alumnitoiminnan tiedotusta varten.

Kerro kaverille kanssa! 

Opintojen aloitusvuosi (neljällä numerolla) Tämä ei ole pakollinen tieto, mutta siitä olisi meille iloa ja hyötyä.

Lisätietoja aiheesta osoitteesta alumnit@tamark.fi