contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Hallopedit

Halloped on hallinnon opiskelijaedustaja, joka tuo meidän opiskelijoiden ääntä kuuluville yliopiston hallinnossa. Hallopedit voivat tehdä konkreettisia ehdotuksia opetuksen kehittämiseen esimerkiksi kursseihin tai koko tutkintoon liittyen – heitä kannattaa vetää hihasta, jos haluaa keskustella arkkitehtuurin opetuksesta tai TTY:n koulutuksesta ylipäätään.

Hallopediksi voi hakea kuka tahansa yliopistomme opiskelija, ja täydennyshaku on usein jatkuvasti käynnissä! Tiedekuntaneuvostoihin ja tutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän jäseneksi voivat hakea kyseisen toimielimen alaisuudessa opiskelevat opiskelijat. Akateemisella iällä ei ole väliä – hallopedina voi toimia niin fuksina kuin varttuneempana tieteenharjoittajana!

Lisätietoa hallopedina toimimisesta löydät ylioppilaskuntamme sivulta: https://ttyy.fi/ylioppilaskunta/edunvalvonta/vaikutuselimet/halloped/

 

Keitä sitten ovat arkkarihallopedit tällä hetkellä?

1.       Lyhyt esittely itsestäsi (harrastukset, kotipaikka, hauska fakta tms.)

2.       Mitä halloped tekee? Miksi sinä hait hallopediksi?

3.       Missä toimielimessä istut? Kuvaile lyhyesti, millaisia asioita toimielimessä käsitellään.

4.       Millaisissa asioissa sinuun kannattaa olla yhteydessä?


Heini Järventausta (heini.jarventausta@student.tut.fi)

1.       Olen kolmannen vuoden arkkitehtiopiskelija ja lähes paljasjalkainen tamperelainen. Vapaa-ajalla pelaan lentopalloa, opettelen soittamaan kitaraa ja nautin kommuunielämästä.

2.       Halusin olla perillä yliopistoomme ja opiskelijoihimme liittyvistä asioista ja mahdollisesti päästä myös vaikuttamaan niihin. Hallopedina pääsen toteuttamaan näitä ajatuksia.

3.       Olen arkkitehtuurin perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmän varajäsen. Toimielimen asiat ovat lähellä opiskelijoiden arkea, keskustelemme esimerkiksi eri kurssien sisällöistä ja toteutuksista.

4.       Opiskeluihin ja koulutuspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Tehtävänämme on valvoa opiskelijoiden etuja ja toimia heidän äänitorvenaan.


Verna Hahtola (verna.hahtola@student.tut.fi)

1.       Olen Verna, 3. vuoden arkkitehtiopiskelija, ja alun perin Lappeenrannasta lähtöisin. Viime aikoina opiskelun lisäksi aikani on kulunut rattoisasti kiltahommissa ja sittemmin myös ylioppilaskunnan puolella. Rakastan kaikenlaista järjestelyä, vaikka siedän myös luovaa kaaosta - tästä esimerkkinä kalenterini, joka on tiptop, ja työpöytäni, joka tällä hetkellä näyttää jonkin sortin sotatantereelta.

2.       Halloped tuo yliopistossamme opiskelijoiden ääntä kuuluville - opiskelijoita kuunnellaan, ja monia asioita on saatu eteenpäin juuri opiskelijoiden aloitteesta. Itse hain hallopediksi, koska koulutuspoliittinen kipinä syttyi puheenjohtajavuonna - halusin vaikuttaa paitsi arkkitehtuurin opetukseen myös TTY:n laajuisesti opetuksen kehittämiseen.

3.       Olen varajäsen tiedekuntaneuvostossa sekä koulutusneuvostossa. Tiedekuntaneuvostossa käsitellään tiedekuntaamme liittyviä asioita: esimerkiksi hyväksytään tutkinnot ja päätetään tiedekunnan opetuksen yleisistä periaatteista sekä taloudesta tiedekunnan osalta. Esimerkiksi arkkitehtuurin diplomityöarviointiin ollaan pureuduttu tiedekuntaneuvostossa. Koulutusneuvostossa puolestaan valmistellaan TTY:n akateemiselle hallitukselle eli konsistorille meneviä asioita, esimerkiksi opintopisteisiin ja tutkintoprofiileihin liittyviä seikkoja.

4.       Hallopedit voivat tuoda konkreettisia muutosehdotuksia esiin, ja meihin voi olla yhteydessä esimerkiksi kurssijärjestelyjen parannusehdotusten suhteen. Kaikenlainen palaute on aina tervetullutta - esimerkiksi vuoden 2016 palautekyselyn pohjalta olemme näin alkuvuodesta vieneet viestiä eteenpäin TUTLabin ja tiedekunnan suuntaan yhdessä killan kanssa!


Eetu Lehmusvaara (eetu.lehmusvaara@student.tut.fi)

1.       Olen 22-vuotias arkkitehtiopiskelija Järvenpäästä. Olen kiinnostunut kuvataiteesta ja tietotekniikasta taiteen ympärillä.

2.       Hallopedit ovat opiskelijoiden edustajia yliopistomme hallinnon toimielimissä. Hain hallopediksi, koska tahdon saada opiskelijoiden mielipiteet kuuluviin ja vaikuttaa koulutuksen sisältöön sekä sen kehitykseen.

3.       Toimin perusopintojen suunnittelutyöryhmässä. Työryhmän tehtävä on suunnitella ja kehittää arkkitehdin opintoja TTY:llä. Se myös esittää ja hyväksyy laitoksen arkea koskevia asioita.

4.       Ole minuun yhteydessä, jos sinulla on mielessä epäkohtia tai kehitysideoita opintojemme rakenteeseen ja sisältöön liittyen. Kannan myös vastuuni opiskelijoiden oikeusturvan toteutumisesta.


Mari-Sohvi Miettinen (mari-sohvi.miettinen@student.tut.fi)

1.       Olen syntyjäni iisalmelainen, mutta asunut Tampereella jo kymmenen vuotta. Ennen arkkariopintoja olen valmistunut kuvataiteilijaksi Tamkista. Viime aikoina olen harrastanut töiden takia lähinnä bussissa istumista Tampere-Helsinki-välillä, mutta ehtiessäni tykkään muun muassa kotoilla ja käydä hip hop -tunneilla.

2.       Halloped pitää kuuluvilla opiskelijan ääntä yliopiston hallinnollisissa toimielimissä. Hain hallopediksi, koska tahdon taistella sivistyksen puolesta leikkauksia vastaan.

3.       Olen varajäsenenä arkkitehtuurin perustutkinto-ohjelman suunnitteluryhmässä. Siellä käsitellään kaikenlaisia arkkitehtuurin opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen liittyviä asioita - esimerkiksi sitä, järjestetäänkö jokin kurssi vuosittain tai millaisia laite- ja ohjelmistohankintoja täytyisi tehdä.

4.       Kaikille hallopedeille saa ja kannattaa kertoa, jos joku opetuksessa tai vaikka tiloissa tai laitteissa kaipaa kohennusta, ei toimi tai on ehdottomasti säilyttämisen arvoista.


Aura Kangasniemi (aura.kangasniemi@student.tut.fi)

1.       Alkuperäisin Porista kotoisin oleva kolmannen vuoden arkkitehtiopiskelija. Löytyy yleensä lasiboksista, cad-huoneesta tai INTO:n kerhohuoneelta. Tykkää karkista.

2.       Halloped ajaa opiskelijoiden etua yliopistolla, että jokainen pystyisi opiskelemaan rauhassa ilman suurta huolenaihetta oman asemansa puolesta. Itse hain hallopediksi kiinnostuksesta koulutuksen kehittämiseen ja toimintaan, sekä sattuman kaupan tuloksena.

3.       Itse istun talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvostossa, jossa käsitellään koko tiedekunnan asioita. Olen myös koulutuksen kehitysryhmässä, joka on oman laboratoriomme toimielin. Näissä kokouksissa päätetään laboratorion omista asioista.

4.       Jos joskus tuntuu, että opinnoissa on jotain epäoikeudenmukaista, tai jos joku on vain jäänyt mietityttämään. Ei ole tyhmiä kysymyksiä!


Tällä lomakkeella voit tuoda palautteesi esimerkiksi opintojaksoista tai oppimisympäristöstä hallopedien tietoisuuteen. Hallopedit voivat viedä palautettasi eteenpäin tiedekunnan tai arkkitehtuurin laboratorion henkilökunnalle.