contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Tapahtumakalenteri

1. periodi alkaa

Suunnilleen kaikkien opiskelijoiden lukuvuoden ensimmäinen periodi alkaa.