contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Vetoomus TUTLabin laitekäytöstä

Kiltakuulumisia

Vetoomus TUTLabin laitekäytöstä

Helmi Hytti

Killan hallitus on laatinut TUTLabin laitekäyttöä koskevan vetoomuksen, jonka jäsenistö voi allekirjoittaa. Vetoomus ja allekirjoitukset toimitetaan kesäkuun alussa dekaanille, laitosjohtajalle sekä opetuksesta vastaavalle vararehtorille, joten allekirjoitukset tarvitaan toukokuun loppuun mennessä.

Vetoomus

Lappeenrannassa 15.5.2016

Uudistuksien myötä arkkitehtuurin laitoksen ArcLab laitteineen aiotaan integroida TUTLabiin ja Sähkötalon alakerrassa sijaitseviin uusiin tiloihin. ArcLabin laitteet, laserleikkuri ja 3D-tulostin, ovat olleet arkkitehtiopiskelijoiden jatkuvassa käytössä. Ne mahdollistavat opintojaksoihin liittyvien pienoismallien ja maastomallien laadukkaan valmistamisen - kyseisistä laitteista onkin tullut olennainen työväline arkkitehtiopiskelijoiden opinnoissa.

ArcLabin laitteiden käyttöaste on jo nyt todella korkea, ja arkkitehtiopiskelijat ovatkin huolissaan siitä, kuinka laitteiden käytettävyys muuttuu käyttäjäkunnan kasvaessa. Arkkitehtiopiskelijat toivovat TTY:ltä osoitusta ja tekoja sen varmistamiseksi, että laitteet pysyvät ensisijaisesti harjoitustöitä mahdollistavassa käytössä. Laitteiden käyttövuorot tulee jakaa niin, että opintoihin liittyvä laitteiden käyttö on ensisijaista harrastekäyttöön nähden.

Tampereen Teknillisen Yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden puolesta,
Verna Hahtola, Tampereen Arkkitehtikillan puheenjohtaja

 

ALLEKIRJOITUSTEN KERÄYS ON PÄÄTTYNYT.