contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

ARKKIRUNDE 31.8. - ilmoittautuminen / sign up

Kiltakuulumisia

ARKKIRUNDE 31.8. - ilmoittautuminen / sign up

Helmi Hytti

“Siis en mä puhunut koko koulutuksen aikana vaihtareille kun ei ollu tilaisuuksii!”
– Tuntematon arkkari

TamArk järjestää kaikille kiltansa jäsenille suunnatun ARKKIRUNDEN keskiviikkona 31.8. klo 17-21, jossa pelottomat arkkitehtiopiskelijat hallitsevat kaoottisia tila-avaruudellisia ongelmia ja suorittavat vaativia tehtäviä eri puolella kampusaluetta. Jokaiseen seikkailunhaluiseen tiimiin arvotaan mukaan vähintään kaksi suomalaista ja kaksi kansainvälistä arkkitehtiopiskelijaa. Kaveritoiveita kuunnellaan. Tule ilmoittautumaan ystäväsi, kaverisi tai vihamiehesi kanssa mukaan vuoden iloisenmustimpaan skabaan!

Ilmo aukeaa perjantaina 26.8. klo 18:00 sivulla täällä. Ilmoittautumienen on sitova. Tulokset julkistetaan TamArkin kiltahuoneella rennon hengailun merkeissä tilaisuuden jälkeen. Paras tiimi palkitaan!

Tapahtuma löytyy myös Facebookista!


”I, like, never met any Finnish architect students becuz there was no chances!”
–Anonymous architect

ARKKIRUNDE is an event organized by the architecture guild TamArk on Wednesday 31.8. at 17-21 o'clock, where the fearless architecture students will handle the chaotic state space problems and carry out demanding missions around the campus area. Every adventurous team will be constructed from at least two Finns and two international architecture students. The teams will be randomized, but friend wishes will be noticed. Come and sign up with your friends or enemies to the most joyful competition of the year!

The sign up opens on Friday 26th of August at 18:00 here. The sign up is obligatory. The results will be announced at the TamArk guild room after the competition. The best team will be rewarded!

Join our event also in Facebook!


Ilmoittautuminen

Nimi / Name *
Nimi / Name
I'm an exchange student
Ilmoittautuminen on sitova / The sign-up is obligatory