contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

DumArk goes EASTER & Laitoksen yleinen keskustelutilaisuus ke 16.3.

Kiltakuulumisia

DumArk goes EASTER & Laitoksen yleinen keskustelutilaisuus ke 16.3.

Helmi Hytti

Yleinen keskustelutilaisuus laitoksen opetusstrategiauudistuksesta ja intensiivikursseista 16.3.2016 klo 16:00 betoniportailla.
Miten laitoksen opetusta tullaan uudistamaan? Kuinka kursseja jaotellaan, entäpä millaista palautetta intensiivikursseista on saatu? Saavu betoniportaille vaihtamaan ajatuksia kanssaopiskelijoiden sekä laitoksen opetushenkilökunnan kanssa - paikalla ainakin Panu Lehtovuori, Juho Rajaniemi ja Markku Hedman. Tapahtumassa myös kahvi- ja suolapalatarjoilua!

Maaliskuun DumArk goes PÄÄSIÄINEN samana päivänä heti keskustelutilaisuuden jälkeen (eli viimeistään klo 18). 
Laitoksen painavan asian jälkeen virkistäydytään pääsiäisteemaisen DumArkin merkeissä! Tarjolla muun muassa pääsiäisherkkuja sekä munanetsintää. Kiltahuoneella myös mahdollista tehdä virpomavitsoja (omat sakset on suotavaa tuoda mukanaan), joilla voi sitten virpoa itselleen vaikkapa pääsiäisheilan...

Tapahtuma löytyy myös facebookista!


General discussion event of the faculty's new teaching strategy and the intensive courses is being held on 16th of March 2016 at 4pm at the concrete stairs. The discussion will be in Finnish. 

March's DumARK goes EASTER on 16th of March 2016 at 6pm! 
After the heavy subjects it's time to refresh ourselves at the Easter themed DumArk! Easter goods will be served, not to forget the egg hunt.... It is also possible to make your own traditional Finnish Easter twig thingy which -of course- does not have a translation..... (bring your own scissors along), and with it you can even virpoa (bewitch) yourself an Easter sweetheart... Come and find out what we really mean. Or google it with pictures.

You can find this event also in Facebook here.