contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kiltakuulumisia

Hae toimihenkilöksi vuodelle 2014!

Ville Lahtinen

Raadin toimihenkilöhaku vuodelle 2014 aukeaa nyt. Seuraaviin pesteihin tarvitaan innokas toimija:

 • AD. Vastaa killan graafisesta ilmeestä ja siitä, että raadille tuotetaan kaikennäköistä kuvallista materiaalia erilaisiin tarpeisiin, esim. tapahtumien mainoksia. Lisäksi AD auttaa lehtien taittamisessa sekä nettisivujen kehittämisessä.
 • Fuksivastaava. Fuksivastaava hoitaa killan fuksitoiminnan yhdessä fuksikapteenin kanssa. Pääset siis olemaan ensi syksyn änss!.
 • Emäntä. Pitää huolta kiltakeittiöstämme ja huolehtii kahvimaksujen keräämisestä ja kahvin riittävyydestä. Ilahduttaa kiltalaisiamme silloin tällöin leivonnaisilla.
 • SAFA- ja TEK-vastaava. Ylläpitää suhteita tärkeisiin ammattiliittoihin.
 • KV-vastaava. Huolehtii koulutusohjelmamme kansainvälisistä opiskelijoista mm. huolehtimalla, että tieto killan tapahtumista tavoittaa heidät.
 • Kulttuurivastaava. Parin vuoden tauon jälkeen raatiin valittava kulttuurivastaava järjestää kiltalaisille kulttuuripitoista ohjelmaa esimerkiksi leffailtojen ja elävän mallin piirustuskurssin muodossa.
 • Liikuntavastaava. Liikuttaa kiltaamme ja yrittää parhaansa mukaan estää arkkareiden cad-luokkaan muumioitumisen. Huolehtii, että kiltalaisilla on mahdollisuus pelivuoroihin ja järjestää liikuntatapahtumia.
 • Lukkari. Se äänekäs, joka johtaa laulua sitseillä.
 • Materiaalivastaava. Pyörittää killan kapalevymyyntiä, ja muita mahdollisia materiaalitilauksia.
 • Seppä. Pitää silmällä pajaa ja osallistuu sen kehittämiseen yhdessä laitoksen henkilökunnan kanssa.
 • Päätoimittaja. Vastaa kiltamme julkaisujen (Lagerstammsbladet, Arkkitehtiopiskelijalehti) toimittamisesta.
 • Sitsivastaava. Järjestää arkkarisitsit ja fuksisitsit sekä mahdollisesti wappusitsit.
 • Tapahtumavastaava. On vastuussa kiltamme tapahtumien käytännön järjestelyistä.
 • Tiedotus- ja www-vastaava. Huolehtii kiltalaisten tiedottamisesta killan järjestämistä tapahtumista ja palveluista ja hallitsee sähköpostilistojamme. Lisäksi ylläpitää kiltamme nettisivuja.
 • Yritystoimari. Hoitaa ja kehittää yritysyhteistyötä, ja vastaa arkkareiden yrityspäivien suunnittelemisesta ja toteuttamisesta yhdessä yritysvastaavan kanssa.
 • Atk-vastaava. Perehtyy syvemmin laitoksemme tietokoneiden ja tulostimien käyttämiseen laitoksen henkilökunnan ohjauksessa, ja jakaa osammistaan kiltalaisille ongelmatilanteissa. Toimii yhteyshenkilönä laitoksen ja killan välissä atk-asioihin liittyen.
 • Alumnivastaava. Kehittää kiltamme alumnitoimintaa esimerkiksi pitämällä yhteyttä koulutusohjelmastamme valmistuneisiin arkkitehteihin.

Pestien kuvaukset kertovat vain osan siitä, mitä pääset raadissa tekemään. Isompiin nakkeihin, kuten tapahtumien järjestämiseen, saa aina apua. Toisaalta jokainen innokas raatilainen pääsee osallistumaan toimintaan paljon laajemmin, kuin oman vastuualueensa osalta. Lisätietoa pesteistä voit kysellä Marjukalta ja nykyisiltä toimareilta, jotka löydät osoitteesta tamark.fi/raati. Voit hakea myös kokonaan uuteen pestiin, jos kilta mielestäsi tarvitsee jotain, mitä listalta ei löydy.

Toimarihaku on auki tästä hetkestä keskiviikkoon 15.1.2014 asti. Kerro hakemuksessasi kuka olet, mihin pestiin tai pesteihin haet (voit toki hakea useampaan) ja miksi olisit siinä hyvä, ja lähetä se osoitteeseen marjukka.paivarinta@student.tut.fi. Hallitus valitsee raadin viikolla 3.

Toimihenkilönä pääset vaikuttamaan siihen, mitä killassamme tapahtuu ja miten asioita hoidetaan. Raadissa toimiminen on parhautta!