contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kuvia RaksArkkari-fuksisitseiltä

Kiltakuulumisia

Kuvia RaksArkkari-fuksisitseiltä

Helmi Hytti

TamArkin ja TARAKIn yhteisiä RaksArkkari-sitsejä vietettiin 10.10. Bommarissa. Lisää kuvia sitseistä löydätte TARAKIn sivuilta

Kuvat (c) Kalle Lehto