contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kiltakuulumisia

Mittakaavaihmisten kuvat ovat viimein täällä!

Helmi Hytti

TamArkin sivuille on viimein lisätty oma osio mittakaavaihmisten kuville (Jäsenille > Tiedostojako > Mittakaavaihmiset), jotka kuvasimme yhteisvoimin ensimmäisessä Mittakaavaihmisten kuvauspajassamme 29.1. Killan jäsenet saavat vapaasti sulostuttaa koulutöitään ja planssejaan mittakaavaihmisten kuvin – muistattehan kuitenkin lukea lyhyen ohjeistuksen ennen kuvien käyttämistä.

Kuvakansio on tällä erää suojattu salasanalla, ja salasana on jaettu killan jäsenten tietoon TamArkin facebook-ryhmässä ja sähköpostitse.

The scale figure pictures are finally here! These pictures were taken in our Guild's first "cut out people photo shoot" in 29. of January. They are free for all members of TamArk to use on their school works, with no lack of clarity of copyrights. Please read the instructions before using the pictures..

The scale figure photo album is protected with a password which is shared for the members of TamArk by e-mail and on our Facebook-groups.