contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kiltakuulumisia

Äänestä paras haalarimerkki!

Helmi Hytti

Haalarimerkkikilpailuun osallistuminen on päättynyt, ja nyt on teidän aika valita ehdotuksista paras! Käykää siis valitsemassa kolme suosikkianne alla olevasta äänestyslomakkeesta löytyvistä haalarimerkkiluonnoksista, ja äänestäkää!

Äänestysaikaa on 12.12. saakka. Ensi vuoden puolella pääsemme nauttimaan TamArkin laajennetusta haalarimerkkitarjonnasta!

Now is time for guild's members to vote! Here are some sketches made by board (link below). Choose three best ideas! You can vote until 12th of December.

Haalarimerkkikilpailun äänestyslomake