contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kiltakuulumisia

Syysyleiskokous + pikkujoulut vol. 2 / Autumn general meeting + pre-Christmas party chapter 2

Helmi Hytti

Killan sääntömääräistä syysyleiskokousta vietetään tiistaina 22.11.2016 klo 16:00 betoniportailla. Kokouksessa käsitellään ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallitus seuraavalle toimikaudelle. Fukseille myös jaossa fuksipisteitä!

Tämän jälkeen seuraa killan toiset pikkujoulut omalla kiltahuoneellamme, jossa pääsee testaamaan uutta upeaa beerpong-pöytäämme! Pikkujoulutunnelmaan virittää myös erityisesti jo perinteeksi muodostunut piparkakkutalokilpailu – saavu siis paikalle oman mestariluomuksesi kanssa, ja nautiskele sen makumaailmasta kilpailun jälkeen! 

Tapahtuma löytyy myös Facebookista!


The guilds statutory Autumn general meeting is being held on Tuesday 22.11.2016 at 16:00 at the concrete stairs. The meeting will go over next years action plan and the budget estimates and the new board will be elected for the next period of rule. Fuksi points for fuksis!

After this there will be the guild’s second pre-Christmas party at our own guild room, where everyone can try out our new fabulous beerpong-table! At the party there will also be a competition which awards the best gingerbread house – so show up with your own masterpiece and enjoy it after the competition! 

You can find the event also on Facebook!