contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Kiltakuulumisia

Opiskelijakysely opettajamentoroinnista

Helmi Hytti

Arkkitehtuurin laitos tulee tarjoamaan ensi vuodesta asti tuleville opiskelijoille opettajamentorointia. Mentorointi tullaan järjestämään pienryhmissä. Tämän kyselyn on tarkoitus kartoittaa, mitä opiskelijat kokisivat hyödylliseksi mentoroinnissa.

KYSELY ON PÄÄTTYNYT.