contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

5 Korkeakoulunkatu
33720
Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti

Halutessasi tavoittaa kaikki killan jäsenet, lähetä sähköpostia killan tiedotusvastaavalle osoitteeseen maria.jarvelin@student.tut.fi.

Raadin jäsenet tavoitat osoitteella tamark@tut.fi tai viereisellä lomakkeella.

Posti- ja laskutusosoite

Tampereen arkkitehtikilta
Tampereen teknillinen yliopisto
Korkeakoulunkatu 10
33720 TAMPERE

Käyntiosoite

Rakennustalo
Korkeakoulunkatu 5
33720 TAMPERE

Postia meille?